Rönesans Holding'in Rusya başarı öyküsü

1572

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, mühendis olarak çalıştığı Enka’yı müteahhitlik alanında sollayıp eski patronu Şarık Tara’yı geçti. Güneydoğu’da 500 milyon dolar yatırım yapan Ilıcak, “Kalkınma için önce AVM gibi sosyal donatılar gerekiyor. İnsanlar sosyalleşince göç duruyor” ded

Malatyalı bir ailenin çocuğu olan Erman Ilıcak, Ankara’nın ünlü TED Koleji’nde okudu. Ardından ODTÜ’den mühendis olarak mezun oldu ve Enka’ya girdi. Şanslıydı; Enka’nın patronu Şarık Tara 1990’larda Rusya’da önemli taahhüt işleri alıp yapıyordu. Ilıcak da Rusya’ya gitti ve yetenekli bir mühendis olarak gruba dahil oldu. Bu ülkedeki fırsatları gördü ve Tara’dan “izin” isteyerek 1993’te kendi şirketini kurdu.

Annesi istemiyordu...

Annesi, buna karşı çıktı önceleri. Onun sonu bilinmeyen bir serüvene atılmasını önlemek için üst katında oturan psikolog komşusundan yardım istedi ve oğluyla konuşup Rusya’ya gitmesini engellemeye çalıştı. Ilıcak ise kararını vermişti.

Bir süre sonra Rusya’nın St. Petersburg kentine giderek küçük bir otel odasında şirketini kurdu. İşte bugün 11 ülkede çalışan Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı Ilıcak böyle kurdu. Her yıl uluslararası müteahhitler listesini oluşturan “ENR Top 250”nin sıralamasına giren şirket, 2012’te Türkiye’nin birinci, dünyanın ise 64’üncü en büyük müteahhitlik firması unvanını aldı. Üstelik, yetiştiği ve ilk işe başladığı Enka’nın elinden aldı birinciliği. Yani, deyim yerindeyse “Boynuz kulağı geçti...”

Şarık Bey’e saygım çok

*Erman Bey, Şarık Tara ile güzel güzel çalışırken, neden ayrılıp Rusya’ya gittiniz?

Şarık Bey’e çok büyük saygım var. Enka’da yetiştim. Çok iyi bir firmadır. 1992’de gittim Rusya’ya. Oligarklar yeni yeni ortaya çıkıyordu. Çok fırsatlar vardı. Tara’dan şirketimi kurmak için izin istediğimde çok anlayışlı davrandı. ‘Aksilikler olursa geriye dönersin’ dedi. Öyle ayrıldık ve başardık.

*Sizin inşaatlardan bazıları çok karizmatik. Mesela portföyünüzde ünlü Rus milyarderi Abrovomiç de var, Türkiye Başbakanı’na ofis binası yapmak da var?

Abramoviç’e döner kule

Türkiye dışında 11 farklı ülkede AVM’ler, ofisler, oteller, karma yapılar, çimento ve petro-kimya, marinalar, havaalanları, her alanda fabrikalar, devlet binaları ve enerji santralleri inşa ediyoruz. Bunların arasında Abrovomiç’e 52 katlı döner kule yapıyoruz. Başbakanlık ofis binası da bize verildi. Yine Türkmenistan’da bakanlık binaları yapıyoruz. Yine Japonlar’la birlikte petro-kimya tesisleri yapıyoruz.

Rusya’da 2 milyar dolar

*Rusya’ya neden bu kadar değer veriyorsunuz ?

Rusya’da şu anda çalışan sayımız 20 binlere ulaştı. Diğer ülkelerde 16 bin 600 çalışan var. Avusturya, İsviçre, Türkmenistan, Ukrayna, Beyaz Rusya gibi ülkelerde iş yapıyoruz. Özellikle doğalgazı ve petrolü olan ülkeler bunlar. Rusya ise bizim en büyük pazarımız. Orada bu sene 2 milyar dolarlık ciroya ulaşmış bulunuyoruz. Şu anda devam eden 37 projemiz mevcut.

*Bu yılki cironuz ne kadar olacak?

Bu yıl toplam ciromuz 3 milyar dolara ulaşacak. Her yıl böyle değil ama bu yıl yüzde 40 gibi bir büyümeye ulaşacağız. 2008 krizinden sonra çoğu ülkede büyük projeler rafa kaldırılmıştı, 2011’le beraber Türkiye de dahil tekrar büyük projeler raftan indi.

AVM’de atağa geçti

*Urfa’daki AVM’ye neden bir Türkçe isim değil de “Piazzo” adını verdiniz? AVM yatırımlarınız ne durumda?

Çok araştırdık, alışverişle ilgili bütün buldu-ğumuz isimler alınmış ve tescil edilmişti. Sonunda İtalyanca’da “Piyasa” anlamına gelen Piazzo’yu seçtik. Memnunuz, halk da benimsedi.

Urfa’dakiyle birlikte AVM’lerin sayısı 11’e yükseldi. Rusya’da da bir AVM yapıyoruz. Toplamda açık durumda 14 AVM’miz var. Kiralanabilir alan olarak büyük rakamlara ulaştık. Bitecek olanlarla birlikte 2014 sonu itibarıyla 800 bin metrekarelik bir alana erişeceğiz. Bunlar AVM ve ofislerin toplamı olacak. Bu da yaklaşık 300 milyon dolarlık ‘kira geliri’ demektir. Bunun üçte biri Rusya, üçte ikisi de Türkiye’deki kiralanabilir rakamdır bu.

ABD’LİYİ İKNA EDiP ANADOLU'YA YÖNELDİ

  • Türkiye’deki AVM yatırımlarınızı ABD’li bir fon şirketi olan AGP ile yapıyorsunuz. Bu yatırımcıyı nasıl buldunuz?

Onlar bizi Deutsche Bank aracılığıyla buldular. 2007’de ortak olduk. Birlikte ilk projeyi Adana’da yaptık. Rusya’da bir AVM gerçekleştirdik ve bu sene sattık. Çok kâr ettiler oradan.

  • Onlarla birlikte Güneydoğu’da AVM’ler yaptınız. Başlangıçta kafalarında soru işareti oldu mu?

Onlara güvence verdik tabii ki; “Hiç merak etmeyin, biz buraları çok iyi biliyoruz. Belediyeler destekliyor, halk da istiyor” dedik. Onlar da bize inandılar, gerçekten de çok güzel yatırımlar oldu.

Tersine göç için öncelik sosyal donatıya verilmeli

*Doğu ve Güneydoğu’nun en çok hangi yatırımlara ihtiyacı var?

Önce, sosyal donatı anlamında altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Sadece yollarla, barajlarla olacak bir şey değil. Örneğin AVM gibi yatırımları gerçekleştirelim; insanlar oturdukları yerde memnun olsunlar. Sonra yerel girişimciler de devreye girmeli. Çünkü bölgelerinin neye ihti-yacı olduğunu daha iyi biliyorlar.

Mesela, Şanlurfa da 6’ncı bölgede olduğu için çok ciddi teşvikler var. Bu teşvikleri daha iyi duyurup, daha iyi yatırım çekmeleri gerekiyor. Onlar yatırım çektikçe bu sefer tersine göç oluşuyor. Çünkü, onlar için burada hayat daha kolay. Bence kentsel dönüşüm de böyle oluşuyor. Sırf eski binaları yıkıp yapınca olmuyor. O kenti de donatmak gerekiyor.

Demokratikleşme paketi iyi bir başlangıç

*Demokratikleşme paketi için neler düşünüyorsunuz?

Gerçekten herkes için büyük bir umut oldu. İyi bir başlangıç oldu. Bundan sonra arkasının daha da genişletileceğini düşünüyorum.

*Sizin Doğu ve Güneydoğu’da ne kadar yatırımınız var?

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yatırımlar mevcut. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım bu. Bu yatırımlar, demokratikleşme paketi ve değişimle başlayan süreci daha da perçinleyecek işler. Oluşan güveni desteklemekte faydalı olacağını düşünüyorum.

*Bazı iş insanları, bu bölgeler için verilen teşvik paketi yanında finans ayağında da yeni bir modele ihtiyaç olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz?

Biz yatırımlarımızda teşviklerden yararlanmadık. Çünkü bu yatırımlar, teşvik paketine girmiyor. Bence ciddi bir fizibiletisi varsa, isteyen yatırım yapabilir. Arkasında güvencesi varsa bu olur. Örneğin Şanlıurfa’daki AVM’yi Akbank finanse etti. ABD’den yatırımcı geldi, gayet iyi bir iş ortaya çıktı.

11 milyar dolarlık proje tamamladık

*Rus­lar­la iyi ça­lış­ma­nın sır­rı ne­dir?

Rus­la­rın kuv­vet­li mü­hen­dis­lik­le­ri­ni, ida­ri iş­ler­de­ki ve hu­kuk­la bir­lik­te ka­zan­ma gü­cü­nü, bi­zim sa­ha­da­ki ka­zan­ma gü­cü­müz­le bir­leş­tir­dik. İş sa­de­ce şan­ti­ye­de ça­lı­şa­rak ola­cak şey de­ğil. Ay­nı za­man­da bu­nu an­lat­ma­nız ge­re­ki­yor, çok iyi kon­trat­lar ya­pıl­ma­sı la­zım. On­lar­la bü­tün­leş­tik, bi­ze inan­dı­lar, çok iyi kad­ro­lar oluş­tur­duk. Rus­ya­’dan Türk fir­ma­la­rı çık­tık­ça ye­tiş­tir­dik­le­ri kad­ro­la­rı da bi­ze dev­ret­ti­ler.

*Pe­ki, bu ül­ke­de han­gi ko­num­da bu­lu­nu­yor­su­nuz?

Şu an­da Rus­ya­’da­ki ya­ban­cı fir­ma­lar ara­sın­da “Bir nu­ma­ra­yı­z”. Ay­nı za­man­da Rus­ya­’da­ki bü­tün fir­ma­lar ara­sın­da da For­bes lis­te­sin­de 78’in­ci özel şir­ke­tiz. Şu an­da Rus­ya­’da 4.5 mil­yar do­lar­lık işi­miz var. Dün­ya­da ise 11 mil­yon met­re­ka­re­lik iş bi­tir­dik. Yak­la­şık 11 mil­yar do­lar­lık işi ta­mam­la­mış olu­yo­ruz bu­gün­kü de­ğer­ler­le.

Ortaklık kültürünü Malatya’da öğrendi

*Ortaklıkla yaptığınız işler var mı?

Öncelikle şunu söylemeliyim. Malatya’yı kalkındırmak için bir grup kurmuştuk. Bu grupta 32 girişimci vardı. En çok hisse benimdi ve o da yüzde 10’du. Ondan sonra yüzde 9, 8, 7, 5, 3, 2 öyle gidiyordu. Ortaklık kültürünü orada öğrendim. Ondan sonra ortaklıklara devam ettim.

*Bu grupta ne kadar para toplandı ve memleketinize neler yaptınız?

Tam bilmiyorum ama 200 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımın içinde Malatya’da büyük bir alışveriş merkezi, büyük bir otel var. Şimdi de bir konut projesi yapıyoruz. Bunlar aynı arsanın içinde oluyor. Hilton Oteli inşa edeceğiz. Şimdi Tekfen’le ortağız. İzmir’de birlikte iş yapıyoruz. Aydın Doğan’la, Mehmet Ali Aydınlar’la bazı ortaklıklar var.

Jale Hanım hayır işlerine bakıyor

Pi­az­zo AV­M’­nin açı­lı­şın­da ko­nuk­la­rı eşi Ja­le Ha­nım­la bir­lik­te ağır­la­yan Er­man Ilı­cak, ha­yır iş­le­ri­ni ona bı­rak­mış. Rö­ne­sans Eği­tim Vak­fı Baş­ka­nı Ja­le Ilı­cak yurtiçi ve dı­şın­da eği­tim, sağ­lık, kül­tü­rel ve bi- ­lim­sel alan­lar­da 2 bi­ne ya­kın öğ­ren­ci­ye burs­ verildiğini söy­le­di.