Anayasa Mahkemesi, Akkuyu iptal talebini reddetti

160

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Akkuyu Nükleer Santral tesisi ile ilgili anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasanın iptali için açtığı iptal davasını red etti.

CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimini kapsayan işbirliğine ilişkin anlaşmayı onaylayan yasanın iptali için açtığı başvuruyu sonuçlandırdı. Mahkeme, CHP'nin iptal talebini red etti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı; "Kanun, 12.5.2010 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dairdir. Üç maddeden oluşan Kanun'un iptali istenen 1. maddesi, antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğunu belirtmektedir. Kanun'un 2. maddesinde Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, son maddesinde ise Kanun'un yürütülmesi görevinin Bakanlar Kuruluna ait olduğu hükme bağlanmaktadır. Kanun'un dava konusu kural olan 1. maddesi, uygun bulduğu Anlaşma ile birlikte anlam taşımaktadır ve ancak onunla birlikte ele alındığında hukuk düzenimizde etki yapabilir niteliktedir. Bu nedenle, söz konusu kuralın denetiminin ancak Anlaşma kuralları gözetilerek yapılabileceği, bunun da Anayasa'nın 90. maddesinde yasaklanan antlaşma kurallarının denetlenmesi anlamına geleceği açıktır."