Petrol fiyatları Rusya ekonomisine yaptırımları etkisiz kılıyor

393

Ukrayna krizi nedeni ile Batılı ülkelerden Rusya’ya yönelik yaptırımlar petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi nedeni ile etkisiz kalıyor. The Mosow Times’ın haberine göre 2 trilyon doların üzerinde bir ekonomiye sahip olan Rusya’nın bütçe gelirlerinin yüzde 40’ı petrolden.

İsmini gizli tutan bir enerji uzmanı, “Eğer petrol varil fiyatları 75 dolar civarında birkaç yıl kalırsa Rusya’da rejim değişebilir. Bu durum iki yıl öncesi için 60 dolardı. Büyüme rakamlarının azalması, yaptırımlar ve yolsuzlukların artması istikrar için petrolün 75 dolar seviyelerine çıkmasına neden oldu…” dedi.

Bazı senaryolara göre Kuzey Afrika’da yeni üretim alanlarının açılması ve petrol üretiminin muhtemel artışı nedeni ile 2020’ye doğru fiyatlar 105 dolar seviyesinden 70 dolarlara kadar gerileyecek. İkinci bir senaryoya göre ise, Irak’ta yaşanan istikrarsızlık ve İran’a yönelik yaptırımların artma ihtimali fiyatların düşmesine engel olabilir.

Rusya Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Sergey Aleksaşenko’ya göre petrol varil fiyatları 10 dolar gerilerse, Rusya bütçesinde kayıp 700 milyar ruble (20 milyar dolar) ile yüzde 5’i buluyor.

Petrol fiyatlarında düşüş ödemeler dengesini bozar, rublede devalüasyona neden olur, enflasyonu yükseltir ve bütçe gelirlerinin de azalmasına neden olur. Petrol fiyatlarının 10 dolar gerilemesi büyüme rakamlarında yüzde 3-4 azalma olarak yansıyabilir.

Rusya 2008 mali krizinde petrol fiyatlarının 40 dolara yakın düşmesi nedeni ile gayri safi milli hasılada yüzde 7,8 küçülme yaşadı ve rublenin değerini koruyabilmek için 200 milyar dolar harcamak zorunda kaldı. Bu rakam Rusya’nın rezervlerinin üçte birine denk geliyordu.

Rusya Eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin de petrol fiyatlarının 80 doların altına düşmesi durumunda Rusya’nın rezervlerinin en fazla iki yılda eriyeceğine dikkat çekti.

Rusya’nın petrol gelirlerini sabit tutabilmesi için üretimi günlük 10,5 milyon varil seviyesinde koruması gerekiyor. Yaptırımların petrol şirketlerinin yatırımları üzerinde olumsuz etki yapması üretimi etkileyebilir. Bunun gelir kalemlerine yansımalarını tahmin etmek ise şimdiden zor.