Rusya hükümeti bütçeyi Duma’ya sundu; açık 10,9 milyar dolar

121

Ukrayna krizi, petrol fiyatlarının düşmesi ve küresel piyasalarda yaşanan sorun nedeni ile Rusya bütçesinin 2015’de 10,9 milyar dolar açık vermesi öngörülüyor. Sonraki iki yıl için taslak bütçede açık artarak devam ediyor.

Rusya hükümetinin parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunduğu 2015 bütçesine göre gelirler 15 trilyon ruble (381,8 milyar dolar), giderler ise 15,5 trilyon ruble (392,7 milyar dolar) olacak. Bütçe açığı ise 430,7 milyar ruble (10,9 milyar dolar). Açık 2015 için gayri safi milli hasılanın yüzde 0,6’sına denk gelecek.

Taslak bütçeye göre 2016 için gelirler 15,79 trilyon ruble (399,9 milyar dolar), giderler ise 16,27 trilyon ruble (411,9 milyar dolar), açık ise 476,3 milyar ruble (12 milyar dolar) olacak. 2016’da açık gayri safi milli hasılanın yüzde 0,6’sını bulacak.

Rusya’nın 2017 bütçe rakamlarında açık biraz daha artıyor. Gelirlerin 16,55 trilyon rubleyi (418,9 milyar dolar) bulduğu bütçede, giderler de 17,09 trilyon ruble (432,6 milyar dolar) olacak. Açığın 540,9 trilyon ruble (13,7 milyar dolar) ile gayri safi milli hasılanın yüzde 0,7’sini geçmesi öngörülüyor.