Dünya Bankası’na göre Rusya yüzde 2,9 küçülecek

95

Dünya Bankası, Rusya gayri safi milli hasılasının 2015’de yüzde 2,9 civarında küçüleceğini, 2016’da ise yüzde 0,1 oranında büyüyeceğini öngördü.

Küresel Ekonomik Beklentiler, Ocak ayı raporunu açıklayan Dünya Bankası, Rusya’nın 2014’de yüzde 0,7 oranında büyüdüğüne dikkat çekti.

Dünya Bankası’na göre Rusya ekonomisi 2017’de yüzde 1,1 civarında büyüyecek.

Ukrayna krizi, yaptırımlar, petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ve rublenin devalüasyonu Rusya’da reel sektörü olumsuz etkilemeye başladı. Rus yetkililere göre 2015’de ekonomide küçülme yüzde 4’leri bulabilir.