Rusya-Türkiye Ortak Çalışma Grubu toplantısı yapıldı

242

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Çalışma Grubunun ikinci toplantısını Moskova Ekonomi Bakanlığı’nda Rus Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, RF Ekonomik Kalkınma Bakan Birinci Yardımcısı Sayın Aleksey Lihaçov, RTİB Başkanı Naki Karaaslan ve üye işadamlarının katıldı. Toplantıda Rusya ile işbirliği imkanları ele alındı.

RTİB, Rusya’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının sorunları ile ilgili öneride bulundu.

  1. R.F ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gelişen ve yükselen siyasi, ekonomik, politik ilişkilerin ticari hayata yansımaların daha efektif olması ve mevcut ticaret hacminin daha üst seviyelere taşınması için R.F ile Türkiye arasında imzalanabilecek tercihli Ticaret veya özel Ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesi.
  2. Yatırım projelerinde Rusya Federasyon’unun bürokrasi zorluğu.
  3. R.F yabancı isçi çalıştırma izinleri ile ilgili uygulamaya almış olduğu kota konusuyla ilgili yaşanan problemler.
  4. Özellikle beyaz ette R.F’nin Türkiye’ye öngördüğü ülke kotası konusunun hayata geçirilmemesi.
  5. R.F’nin DTÖ ile başlayan sürecinde gümrüklerde yaşanan, devam eden referans fiyat ve gümrük vergileri konusu.
  6. Türkiye sağlık hizmetleri sektörünün uygun olan R.F ortamında, yatırım ortamının sağlanması.
  7. Rus-Türk evlilikleri sonucunda üçüncü jenerasyona ulaşmış ailelerin yasadıkları vatandaşlık zorlukları.
  8. İkili Ticarette Ruble ve TL nin kullanımının artırılması