Rusya halkının yüzde 71’i ekonomik krizden etkilendi

340

Rusya Kamuoyu Araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre Rusya halkının yüzde 71’i ekonomik krizden etkilendi. Aralık sonunda krizden etkilenenlerin oranı yüzde 62 civarında idi.

Rusya’nın 100 ayrı yerleşim yerinde 1500 kişi ile görüşülerek yapılan çalışmaya göre krizden etkilenmediğini açıklayanların oranı yüzde 14. Karasızlar ise yüzde 15’de kaldı. Ocak ayında vatandaşların yüzde 20’si krizden etkilenmediğini açıklamıştı.

Rusya halkının yüzde 45’i enflasyon ve artan fiyatları krizin etkisi olarak görüyor. Yüzde 11 yaşam standartlarının düşmesini ve yüzde 12 de işsizliği krize bağlıyor.

Rusya halkının yüzde 34’ü son 6 aylık dönemde aile giderlerinde önemli artış olduğunu belirtiyor. Yüzde 15 gelirlerinde azalma olduğunu ya da işini kaybettiğini vurguluyor. Yüzde 9 ise giderlerini kıstığını açıkladı.

Sadece yüzde 5 ise son 6 aylık dönemde daha fazla kazanmaya başladı. Yüzde 38 aile gelirlerinde değişiklik olmadığını kaydetti.

Rusya’da ailelerin yüzde 42’si gelirlerin çeyreğini gıda giderlerine harcarken, şimdi yarısını gıda giderleri için harcamaya başladı. Yarısını gıda için harcayanların yüzde 30’u ise şimdilerde bu oranı yüzde 75’e çıkardı. Rusya’da ailelerin yüzde 12’si gelirlerinin yüzde 75’inden fazlasını gıda için harcıyor. Yüzde 9 ise gelirlerinin yüzde 25’inden daha azı ile gıda giderlerini karşılıyor.

Rusya’da vatandaşların yüzde 15’i son 2-3 aylık dönemde maaşların ödenmemesi ya da ertelenmesi sorunu ile karşılaşırken, yüzde 38 bu yönde bir sorun yaşamadığını belirtiyor.