Rusların üçte biri krizde harcamayı tercih etti

172

Finansal sarsıntı dönemlerinde para biriktirmek yerine harcamayı tercih eden Rusların sayısı iki kat arttı. 2009 küresel ekonomik krizde, birikim yapmak yerine harcamayı tercih eden Rusların oranı yüzde 17 iken 2015’te yaşanan ekonomik krizde bu oran yüzde 30’a yükseldi.

Ulusal Finansal Araştırmalar Ajansı’nın yaptığı ankette Rusların yüzde 54’ü finansal birikimden kaçınılmasının sebebi olarak, fiyatların artmasını gösterdi. Ankete 2009 yılında bu oran yüzde 40 olarak belirlenmişti. Ayrıca ankete göre Rusları birikim yapmaktan alıkoyan en büyük sebep maaşların düşürülmesi oldu.

Bir önceki krize göre birikim yapmayıp, paniğe kapılarak düşüncesizce finansal harcama yapanların oranı da azaldı. Örneğin; 2009’daki krizde, enflasyondan dolayı paranın değersizleşmesini beklememek için harcama yapanların oranı yüzde 6 iken şu andaki krizde bu yolu tercih eden Rus vatandaşı neredeyse hiç yok. Ayrıca düşük fiyata hemen ürün almak isteyenlerin oranında da bir önceki krize göre azalma gözlendi. Düşük fiyata hemen ürün almak isteyenler 2009’da yüzde 3 iken şu anda bu oran yüzde 1. Birikim yapan Rusların yüzde 44’ü gelecekten emin değil ve paralarını muhtemel kara günler için saklıyorlar.

Uzmanlar, vatandaşların Rus banka sistemine olan güvenlerinin artmasının nedeni olarak devlet sigortasının iki kat artarak 1,4 milyon rubleye ulaşmasını gösteriyorlar. Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre 2015 yılının ilk çeyreğinde bankalardaki mevduat hacmi de 10 milyar dolar artarak 360 milyar dolar seviyesine yükseldi.