BRICS Merkez Bankaları'ndan 100 milyar dolarlık rezerv anlaşmasına imza

288

BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Merkez Bankaları birbirlerine destek sağlamak için Kalkınma Bankası’nın bünyesinde 100 milyar dolarlık rezerv havuzu oluşturdu.

Ortak rezerv fonuna Çin 41 milyar dolar, Rusya 18 milyar dolar, Brezilya 18 milyar dolar, Hindistan 18 milyar dolar ve Güney Afrika da 5 milyar dolar katkı sağladı.

Moskova’da BRICS ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında anlaşmaya imza atıldı. Operasyon anlaşması BRICS ülkelerinin haklarını ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde belirliyor.

BRICS ülkeleri rezerv fonunun kullanımını sağlayacak Kalkınma Bankası’nın kurulumu ile ilgili anlaşma 15 Temmuz 2014’de Brezilya’da imzalamıştı.

Dolar hareketliliği nedeni ile üye ülkelerde herhangi bir sorun yaşanması durumunda ortak rezerv fonu devreye girebilecek. Rezerv fonları BRICS ülkeleri için bir çeşit mali istikrar garantisi olarak görev yapacak.

resim tanımı girin

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, programın 30 Temmuz’da aktif hale geleceğini, herhangi yeni bir ülkenin de ortak fona dahil olamayacağını söyledi.

Dünya nüfusunun yüzde 42’sini oluşturan BRICS ülkeleri, toplam 32,5 trilyon dolarla dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 30’una ulaştı. BRICS ülkeleri 2014’de dünya toplam ticaretinin yüzde 17’sini gerçekleştirdi.