Rusya halkı hangi Rus liderin dönemini ne kadar takdir ediyor?

357

Rusya bağımsız araştırma şirketi Levada Center, ülkede halkın hangi Rus lider dönemine ne kadar değer verdiğini araştırdı. Rus Çarı İkinci Nikolay’dan Vladimir Putin’e uzanan dönemde Ruslar en çok Putin döneminin ülkeye daha fazla iyilik getirdiğini düşünüyor.

Ankette Rusya vatandaşlarına her bir Rus liderin dönemi için ayrı ayrı “Daha çok iyilik mi yoksa kötülük mü getirdi?” sorusu soruldu. Anket sonucuna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dönemi en fazla oyu aldı ve Putin, Rus halkının en çok takdir ettiği lider oldu. Kamuoyu araştırmasında Rusya vatandaşlarının takdirine sunulan liderler ve değerlendirmeleri şu şekilde:

İMPARATOR İKİNCİ NİKOLAY

Rusların yüzde 30’u İkinci Nikolay döneminin ülkeye daha fazla iyilik getirdiğini düşünüyor. Aksi yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 19. Halkın yüzde 20’si ise o dönemde sıra dışı hiçbir olayın olmadığını ifade etti.

resim tanımı girin

JOSEF STALİN

Rusya’da her 10 vatandaştan 4’ü Sovyetler lideri Josef Stalin döneminin Rusya’ya kötülükten daha çok iyilik getirdiğini düşünüyor. Vatandaşların yüzde 38’i Stalin döneminde ülkenin daha kötüye gittiği görüşünü paylaştı. Rusların yüzde 6’sı da Stalin döneminde bir değişiklik olmadığını söyledi.

resim tanımı girin

NİKİTA KRUŞÇEV

Ankete göre Rusların yüzde 31’i diğer bir Sovyetler Lideri olan Kruşçev döneminin daha çok iyilik, yüzde 29’u ise daha çok kötülük getirdiğini düşünüyor.

resim tanımı girin

LEONİD BREJNEV

SSCB liderlerinden Brejnev, ankete göre Rus halkının en çok takdir ettiği liderler listesinde ikinci sırada yer aldı. Rusya halkının yüzde 51’i Brejnev döneminin ülkeye olumlu katkı yaptığını düşünüyor. Halkın sadece yüzde 18’i Brejnev döneminden memnun olmadığını açıklarken yüzde 19’si ise Brejnev döneminde Rusya’da bir değişikliğin olmadığını ifade etti.

resim tanımı girin

MİHAİL GORBAÇOV

Ankete göre son SSCB lideri Mihail Gorbaçov’un dönemi Rusların takdirini kazanamadı. Vatandaşların yüzde 67’si Gorbaçov döneminde Rusya’nın kötüye gittiğini belirtti. Gorbaçov dönemini olumlu olarak değerlendiren Rusların oranı yüzde 12’de kaldı. Halkın yüzde 12’si ise bu dönemde ülkede bir değişiklik olmadığı söyledi.

resim tanımı girin

BORİS YELTSİN

Araştırma sonuçlarına göre Rusya’nın ilk devlet başkanı olan Yeltsin dönemi, Ruslara göre ülkeye en çok zarar veren dönem oldu. Rusya’da vatandaşların yüzde 68’i Yeltsin döneminin Rusya’ya kötülük getirdiğini ifade etti. Her 10 Rusya vatandaşından sadece biri Yeltsin dönemini olumlu değerlendirdi.

resim tanımı girin

VLADİMİR PUTİN

Ankette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dönemi, Rusya vatandaşlarının en çok takdirini kazanan dönem oldu. Rusya’da halkın yüzde 70’i bu dönemin ülkeye olumlu katkı yaptığını ifade etti. Vatandaşların sadece yüzde 11’i aksi yönde görüş bildirdi. Putin döneminde ülkede iyi ya da kötü hiçbir gelişme olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.

resim tanımı girin

Levada Center’ın anketi, Rusya’nın 48 ayrı bölgesinden 1600 kişinin katılımıyla gerçekleşti.