Rusya halkı: Ekonomik kriz devam ediyor

163

Rusya bağımsız araştırma şirketi Levada Center’ın yaptığı araştırmaya göre Rusya halkı ülkede ekonomik kriz yaşandığını düşünüyor. Rusya’da her 4 kişiden 3’ü (yüzde 77) ülkede ekonomik kriz olduğu görüşünde.

Levada Center’ın yaptığı ankette Rusya’da vatandaşların yüzde 36’sı kesinlikle ekonomik krizde olduklarını, yüzde 41’i ise kısmen ekonomik krizde olduklarını belirtti. Halkın yüzde 2’si ise ekonomik kriz yaşanmadığını savundu.

Ülkesinde ekonomik krizin olduğunu savunan Rusya vatandaşlarının oranı Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 82, Mart ayında ise yüzde 85 olarak hesaplanmıştı.

Ankete göre Rusya’da ekonomik kriz yaşandığını düşünenlerin yüzde 26’sı krizin ne kadar daha devam edeceğini ve daha ne kadar derinleşeceği konusunda bir tahminde bulunamadığını belirtti. Yüzde 21’i ekonomik krizin uzun süre devam edeceğini ve sonuçlarının uzun yıllar boyunca etkisini sürdüreceğini ifade etti. Yüzde 23’ü ise Rusya’daki ekonomik krizin en az 2 yıl daha devam edeceğini savundu.

Araştırma sonuçlarına göre Rusların yüzde 31’i ülkede tüketici fiyatlarının son bir yıl içerisinde yüzde 30 ila yüzde 50 arasında arttığını ifade etti. Rusların yüzde 13’üne göre ise son 1 yılda fiyatların yüzde 50 ila yüzde 100 arasında arttı.

23 -27 Haziran tarihleri arasında Rusya’nın 46 farklı bölgesinde yapılan araştırma 1600 kişinin katılımıyla gerçekleşti.