Rusya halkı artık basına daha az güveniyor

161

Rusya Kamuoyu Araştırma Fonu'nun (FOM) yaptığı araştırmaya göre Rusya’da vatandaşların basına olan güveninin azaldığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre Rusya’da her iki kişiden biri ekonomi haberleri konusunda basının objektif olmadığını düşünüyor.

FOM’un anketine göre 2015 Ağustos ayından bu yana basına güvenmeyenlerin oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 puan artarak yüzde 41’den yüzde 51’e yükseldi. Basına güven duyduğunu belirten Rusların oranı ise yüzde 47’den yüzde 40’a geriledi.

Araştırma sonuçlarına göre Rusya halkının yüzde 46’sı basının, Rusya ekonomisi ile ilgili yaptığı yayınların taraflı olduğunu savunuyor. Buna karşın halkın yüzde 32’si ise tam tersi yönde görüş belirterek basının Rusya ekonomisini doğru yansıttığını belirtiyor.

Ayrıca Rusya vatandaşlarının yüzde 61’i televizyon radyo ve gazetelerin ülkedeki ekonomik durumu eksik gösterdiğine inanıyor. Aksi yönde düşünenlerin oranı ise yüzde 20.

Ankete katılanların yüzde 46’sı Rusya ekonomisinin basında yansıtılandan daha kötü olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 28’i basının ülkedeki ekonomik durumu doğru gösterdiğini, sadece yüzde 7’si ise Rusya ekonomisinin basında gösterilenden daha iyi olduğunu düşünüyor.

8-9 Ekim tarihlerinde Rusya’nın 53 farklı bölgesindeki 104 farklı yerleşim yerinde yapılan araştırma 1500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.