Karlov davasından tutuklanan Aydınbaş'ın şirketinden açıklama

281

Geçen yıl suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Hayreddin Aydınbaş'ın sahibi olduğu Guru Medya, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Aydınbaş'ın son 10 yıl içinde yalnızca AK Parti, Başbakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kendi özel girişimleri bünyesinde ülkesine hizmet ettiği belirtildi.

BASIN AÇIKLAMASI

Hayreddin Aydınbaş 16 Kasım’dan itibaren 6 günlük sorgulama ve sonrasındaki mahkeme sonucunda haksız bir suçlamayla ikinci kez tutuklanmıştır. Tutuklamanın ardından soruşturmanın gizliliğine rağmen dosyanın içeriği medyaya sızdırılmış, Hayreddin Aydınbaş’ın ismi bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakılmıştır.

Türk ve Rus halkının sızdırılan haberlerdeki iddialara ve Aydınbaş’ın kimliğine dair sağlıklı bilgiler edinmesi adına aşağıdaki hususları iki ülke basın mensuplarının dikkatine sunuyoruz.

1 . Basına yansıyan soruşturma dosyasında Hayreddin Aydınbaş’ı Andrey Karlov cinayetiyle ilişkilendirebilecek en ufak bir delil bulunmamaktadır.

Hayreddin Aydınbaş’ın Karlov’la röportaj yapmış olması veya Guru Medya’nın menfur hadisenin meydana geldiği sergiye davet edilmiş olması böyle büyük bir itham için yeterli delil olamaz. Şundan eminiz ki, dosyada bir delil bulunabilmiş olsaydı, soruşturmanın gizliliğine rağmen ve Hayreddin Aydınbaş’ın kişisel güvenliğini riske atmak pahasına bu karalama kampanyasını başlatanlar o delilleri de sızdırırdı.

2 . Hayreddin Aydınbaş son 10 yıl içinde yalnızca AK Parti, Başbakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kendi özel girişimleri bünyesinde ülkesine hizmet etmiştir.

Aydınbaş, 2010-2011 yıllarında o zaman AK Parti Ankara İl Başkanı olan (şu anda Ankara Milletvekili olan) Murat Alparslan’ın basın müşavirliği görevini yürütmüş, 2012 yılında (6 ay boyunca) Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’ın danışmanlığını yapmıştır. Hayreddin Aydınbaş aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında uzman olarak görev yapmış, bu kurumda gördüğü baskılar sonucunda memuriyetten istifa etmiştir. Aydınbaş bu süreçte ayrıca Türkiye ve Rusya’da akademik çalışmalarına devam etmiştir.

3 . Hayreddin Aydınbaş yayıncılık faaliyetlerini gerek Türk gerek Rus resmi makamlarının teşviğiyle ve kamuya bağlı özel kuruluşların destekleriyle yürütmüştür.

Gündem Avrasya dergisini kurma görevi Aydınbaş’a 2014 yılında Türk–Rus Toplumsal Forumu’nun (TRTF) TBMM’de bulunan Türk tarafı Başkanlığınca tebliğ edilmiştir. Aydınbaş’a bu görevi tevdi eden Türk–Rus Toplumsal Forumu, Cumhurbaşkanlığının Türkiye–Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Aydınbaş bu forum tarafından Antalya’da düzenlenen organizasyona davet edilmiş, söz konusu organizasyona TRTF Medya Komitesi Başkan Vekili sıfatıyla katılmıştır. Gündem Avrasya Dergisine reklam vererek derginin ayakta kalmasına katkıda bulunan özel kuruluşlardan bazıları Türk tarafından Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Rus tarafındansa Akkuyu NGS ve Denizbank’tır. Gündem Avrasya dergisinin herhangi bir sayısı incelendiğinde bu kuruluşların vermiş olduğu reklamlar görülebilir.

4 . Hayreddin Aydınbaş’ın sahibi olduğu veya koordine ettiği yayınlar sürekli olarak Türk–Rus dostluğunu teşvik etmiş olup bu yayınlarda Türk-Rus dostluğunu zedeleme ihtimali olan hiçbir unsur bulunmamaktadır.

Hayreddin Aydınbaş’ın çıkarmış olduğu hiçbir dergide şu anda hükümetimizin izlediği dostâne politikaların aleyhine olan tek bir satır dahi gösterilemez. Rusya ile yaşanan en ciddi kriz dönemlerinde dahi Aydınbaş iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yayınlar yapmış, konferanslar düzenlemiştir. Aydınbaş’ın, gerek akademik çalışmalarında gerekse Toplumsal Forum gibi sivil alandaki faaliyetlerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik çabaları her iki ülke makamlarınca her zaman takdirle karşılanmıştır. Rusya ile 2015 yılında yaşanan uçak krizinde Türk ve Rus televizyonlarına verdiği demeçlerle, bu gerginliğin ilişkilere olumsuz yansımasını engelleme amacıyla “Eurasian Talks” adlı konferansları organize etmiş ve bu dönemde gösterdiği yoğun ve etkin çabalar her iki ülke makamlarının takdirlerine mazhar olmuştur.

5 . Hayreddin Aydınbaş ve eşi çıkardıkları yayınların Rusya odaklı olmasının doğal bir sonucu olarak, Rus Büyükelçiliğinin hemen hemen tüm organizasyonlarına davet edilmekteydi. Söz konusu sergiye davet edilmiş olmak suç olmadığı gibi, Aydınbaş ile cinayet arasında bir bağ kurulması için delil teşkil edemeyeceği de açıktır. Konaklama ve pasaport kayıtlarıyla ortaya konduğu üzere, Hayreddin Aydınbaş söz konusu tarihte doktora sınavları için Moskova’da bulunmaktaydı ve bir hafta sonra yurda dönmüştü.

SONUÇ

Andrey Karlov cinayeti –Gündem Avrasya Dergisinde de işlendiği üzere– karanlık odaklar ve onların maşaları tarafından iki ülke ilişkilerine vurulmaya çalışılmış ağır bir darbedir. Bu elim ve menfur hadiseye ilişkin soruşturmanın son derece dikkatli ve özenli bir şekilde yürütülmesi, adlî makamların her iki ülke halkına ve merhum Andrey Karlov’un hatırasına karşı borcudur. Aksi yönde bir tutum, ülkeler ve halklar arası ilişkiyi olumsuz etkileme tehlikesini barındırmaktadır.

Hayreddin Aydınbaş’ın bu feci cinayetten sorumlu tutularak tutuklanmış olması hiçbir şekilde akla, mantığa ve vicdana sığmamaktadır. Aydınbaş, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bulunan ÜDİK çatısı altındaki Türk–Rus Toplumsal Forumu’nda beraber mesai harcadığı ve ailecek tanıdığı merhum ve kıymetli diplomat Andrey Karlov’un yakın bir dostuydu. Sayın Karlov’a yönelik bu hain saldırının ancak mağduru ve müştekisi olabilecek Aydınbaş’ın, böyle bir suçlamaya maruz kalması trajikomik bir vakadır. Türk–Rus ilişkilerine yönelik olumlu katkıları her iki ülke tarafından bilinen ve takdirle karşılanan Aydınbaş’ı bu feci cinayetle ilişkilendirme çabaları eşyanın tabiatına aykırı bir çaba olduğu gibi, iki ülke arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışan mihrakların amaçlarına hizmet edecektir. Tutukluluk kararını müteakip medyaya ismiyle beraber ünvanı ve resimleri de açıkça servis edilen Aydınbaş, özel ve tüzel kişilik haklarına yapılmış olan bu açık saldırıya karşı hukuki haklarını sonuna kadar savunacak ve sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri sağlanacaktır.

Yüce Türk adaletinin Hayreddin Aydınbaş’a yapılan büyük haksızlığa en kısa sürede son vermesini talep ediyor, gerçek suçluların en kısa sürede bulunarak hukuk önünde hesap vereceğini ümit ediyoruz.

Guru Medya