Avrupa, Gürcüleri vize serbestisini suistimal etmekle suçluyor

485

Vizelerin kaldırılmasının ardından Gürcistan'dan Avrupa ülkelerine gelen iltica başvurularında artış yaşandığı, Almanya ve diğer AB ülkelerinin Gürcüleri vize serbestisini suistimal etmekle suçladığı belirtiliyor.

Gürcistan'a vize muafiyetinin tanındığı Mart 2017'den bu yana Almanya'ya iltica başvurularının üç katına çıktığı, bu yılın ilk üç ayında da 1771'e yükseldiği belirtildi. Fransa, İsveç ve İtalya'ya iltica etmek isteyen Gürcistan vatandaşlarının sayısında da benzer şekilde artış olduğu kaydedildi.

"Vize muafiyeti askıya alınabilir"

Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanırken suç işleyen Gürcülerin iltica edebilmek için vize muafiyetini suitimal etme ihtimalinden endişe ediliyordu. Bu nedenle şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde Gürcülere sağlanan vize muafiyetinin askı alınması talebinin gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Askıya alma mekanizması, dayanıksız iltica başvurularının artması ya da vizesiz AB'ye gelen üçüncü ülke vatandaşlarının güvenlik riski oluşturması durumunda vize muafiyeti sağlanan ülkeye yönelik olarak işletilebiliyor.

İltica başvurularının artmasıyla birlikte başvurusu reddedilenlerin sayısında da önemli artış kaydedildi. Almanya'dan 2017 yılında iltica hakkı talep eden 6 bin 340 Gürcü'den sadece 130'una süresiz ya da geçici olarak sınır dışı edilmekten koruyan ikamet statüsü tanındı.

Başlıca neden fakirlik

Vize muafiyetini askıya almakla yetkili AB Komisyonu'nun sorunun farkında olduğu ve vize muafiyetinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla Gürcistan makamlarıyla işbirliği yapılacağı açıklandı. AB tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan hükümetinin AB ülkelerinde mülteci olarak kabul edilmenin mümkün olmadığını anlatmak üzere bir bilgilendirme kampanyası başlatacağı belirtildi.

resim tanımı girin

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın yakında Gürcistan'ı güvenli üçüncü ülke ilan etmesi bekleniyor. Bu durumda iltica başvurusu reddedilenlerin ülkelerine iadesi kolaylaşmış olacak.

AB ülkelerine gelen Gürcülerin sayısındaki artışa ülkelerindeki işsizlik ve fakirlik neden gösteriliyor. Almanya'ya gelenler başvuruları karara bağlanana kadar devletin barınma, beslenme ve giyim yardımlarından yararlandırılıyor. Ortak konaklama yerlerinde kalanlara harçlık da ödeniyor.

DW Türkçe