Türkler 73, Ruslar 68 yıl yaşıyor

5

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yaptığı araştırma sonuçlarına göre Ruslar ortalama 68,6 yıl, Türkler ise 73 yıl yaşıyor.

Vedomosti gazetesinde yayınlanan habere göre Rusya’da ölüm oranları ortalamadan 2 kat daha yüksek. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre ise, 30-70 yaş aralığındaki Rusların kanser ve kalp hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüm oranı da ortalamadan yüzde 35 daha fazla.

Sigara ve alkol yüzünden yaklaşık 500 bin kişi ölüyor

OECD’nin raporuna göre, kanser ve kalp hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar Rusların sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklanıyor. Rusya’da her yıl yaklaşık 500 bin kişinin ölüm sebebi ise doğrudan ya da dolaylı olarak alkol ve sigara kullanımıyla bağlantılı.

Rapora göre ayrıca; ölüm ve hastalığa yakalanma oranları toplumdaki sosyal statüyle ilgili. Örneğin 20-29 yaş aralığındaki işsizlerin ölüm oranı, sosyal olarak topluma adapte olanlardan 7-11 kat daha fazla.

Rusya sağlığa en az bütçe ayıran ülkelerin başında geliyor

Rus devletinin sağlığa ayırdığı bütçenin azlığına da dikkat çekilen  raporda; Rusya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH)  yüzde 4,7’sini sağlık harcamaları için  ayırdığı belirtildi. Bu oran OECD ülkeleri arasından en düşük. OECD’ye göre bu rakam da Rusya’da etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinde yatırıma dönüştürülemiyor.