Rusya'da vatandaş da tutuklama yapabilecek

26

Rusya Yüksek Mahkemesinin aldığı karara göre, sadece resmi yetkililer değil aynı zamanda suç mağduru ya da suça şahit olan herhangi bir vatandaş da suçluyu tutuklama yetkisine sahip olacak.

Kararda "Tutuklama hakkının, suçluyu resmi görevlilere teslim etmek ve böylelikle yeni suçların işlenmesinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilebileceği" belirtiliyor. Tutuklama sırasında suçlu direniyorsa ve onu tutuklayan kişilerin sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye düşürüyorsa, bu durumda nefsi müdafaa kuralları devreye giriyor.

Yüksek Mahkeme ayrıca, nefsi müdafaa hakkının aşılması veya zanlının tutuklanması sırasında işlenen cinayeti suç olarak nitelendirdi. Mahkeme cinayeti, kolluk kuvvetleri tarafından işlense bile, dikkatsizlik halinde işlenen bir suç olarak sınıflandırdı.