Ağaçların mücadelesi

53

Caricatura sitesinin karikatürcüsü Mahmud Eşenkulov’un çizimi.

Tegler: Karikatür