Özgürlük

148

Karikatürde yer alan yazı:

-Size özgürlük vermek için geldim!

Cartoonbank sitesinin karikatürcüsü Nikolay Kinçarov.

Tegler: Karikatür