İpotek ve hediye

172

Cartoonbank sitesinin karikatürcüsü Vladimir İvanov.

Karikatürde yer alan yazı:

-İpoteğe ek olarak hediye de verdiler!..

Tegler: Karikatür