İdam cezası

212

Karikatürde yer alan yazı:

-Ben komposto ve borş (kapuska çorbası) hazırlıyordum.

Caricatura sitesinin karikatürcüsü Sergey Korsun.

Tegler: Karikatür