Barış dalı

91

Sergey Yolkin’in çizimi.

Tegler: Karikatür