Barış dalı

94

Sergey Yolkin’in çizimi.

Tegler: Karikatür