Rusların yüzde 57’sine göre 2014 zorlu bir yıl oldu

128

Ukrayna krizi, Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, rublenin aşırı değer kaybı ve ekonomik kriz nedeni ile 2014 Ruslar için zorlu bir yıl oldu.

Levada Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre halkın yüzde 57’si 2014’ün bir önceki yıla göre çok daha zor geçtiğini açıkladı. Halkın yüzde 12’si tersini savunurken, yüzde 31’ine göre değişiklik olmadı.

Yaşam standartları açısından halkın yüzde 57’sine göre 2014’de bir önceki yıla göre kötüye gidiş yaşandı. Yüzde 29 değişim olmadığını belirtirken, sadece yüzde 7 gelişme olduğunu ifade etti.

Kişisel olarak 2014’ü değerlendiren vatandaşların yüzde 48’i kendileri açısından iyi bir yıl olduğunu belirtiyor. Halkın yüzde 26’sı 2014’de kayıp yaşadı.

2014’ün neler getirdiği ile ilgili soruya da ilginç cevaplar verildi. Yüzde 17 aile yaşamında olumlu gelişmelerin olduğunu belirtti. Yüzde 23 gelirlerinin düşmesinden şikayetçi olurken, yüzde 14 sağlık sorunları ile karşılaştıklarını söyledi.

Halkın yüzde 32’si gelecekle ilgili güven kaybı yaşadıklarını ifade ederken, yüzde 9 geleceğe güvenlerinin arttığını vurguladı. Yüzde 48 güven ortamında değişiklik beklemiyor. Halkın yüzde 7’si geleceğe asla güvenmiyor.

Diğer insanlara güven konusunda vatandaşların yüzde 69’unda değişim yaşanmadı. Yüzde 18 diğer insanlara güvenlerinin azaldığını belirtirken, yüzde 5 arttığını söyledi.

Eğitimde yüzde 26 kötüye gidiş olduğunu belirtirken, yüzde 38 sağlık sektörünün kötüye gittiğini ifade ediyor.

Halkın yüzde 55’ine göre hukuk sisteminde 2014’de bir değişim yaşanmadı. Yüzde 19’una göre ise hukuk da kötüye gitti.

Rusya halkının yüzde 46’sına göre 2014’de kolay para kazanma olasılığı azaldı.

Halkın yüzde 32’sine göre diğer ülkelerle ilişkiler açısından 2014’de bir önceki yıla göre kötüye gidildi. Batılı ülkeler ve NATO ile ilişkiler ise yüzde 72’ye göre kötüleşti.