Kral ve soytarı

346

Cartoonbank karikatürcüsü Vladimir Semerenko’nun çizimi.

Tegler: Karikatür