Kral ve soytarı

348

Cartoonbank karikatürcüsü Vladimir Semerenko’nun çizimi.

Tegler: Karikatür