Rusya halkı: “Batı bizi aşağılamak ve zayıflatmak istiyor”

202

Rusya bağımsız araştırma şirketi Levada Center’ın yaptığı çalışmaya göre, Rusya halkı, Batı’nın “Rusya’yı aşağılamak ve zayıflatmak” istediğini düşünüyor. Rus halkı, ülkeye uygulanan sert yaptırımlara rağmen devletin izlediği politikaları sürdürmesini destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 66’sı yaptırımların amacının Rusya’yı aşağılamak ve zayıflatmak olduğunu düşünürken, yüzde 21’i ise “Kırım’ın ilhakından dolayı bozulan jeopolitik dengeyi yeniden kurmak” olarak değerlendiriyor. Yüzde 5 ise “Ukrayna’nın batısındaki savaşı ve ölümleri durdurmak” için diğer ülkelerin Rusya’ya yaptırım uyguladığı kanaatini taşıyor.

Ankete katılanlara Rusya’nın yaptırımlara tepkisinin nasıl olması gerektiği de soruldu. Rusların yüzde 70’i ülkenin yaptırımlara karşı uyguladığı politikayı sürdürmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 20’si ise yaptırımların kaldırılması için çözüm aranması gerektiği görüşünde.

“Sizce yaptırımlar kimleri hedef alıyor?” sorusuna Rusların yüzde 46’sı “halkın geniş bir katmanını” cevabını veriyor. Yaptırımların “Rusya’nın Ukrayna politikasında sorumlu olan dar bir kitleyi” hedef aldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 29. Halkın yüzde 19’u ise Batı yönetiminin kimseyi hedef almadığı kanaatinde.

Ankete katılanlar devlet yönetiminin nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda da görüşlerini belirtti. Buna göre halkın yüzde 42’si Orta Doğu, Çin ve Hindistan’la ekonomik ve askeri işbirliği yapılmasını, yüzde 38’i sert karşı yaptırımlar uygulanmasını ve yüzde 37’si de Batıyı dikkate almamayı önerdi. “Uzlaşı aranmalı” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 10’da kaldı.