Ruslara göre en ideal yönetim biçimi 'Cumhuriyet'

302

Rusya'da faaliyet gösteren Vtsiom anket şirketinin sonuçlarına göre, Rus vatandaşlarının yüzde 88'lik kısmı Cumhuriyet’in en iyi yönetim biçimi olduğunu düşünüyor.

Ankette, Rus vatandaşlarının yüzde 88’i Cumhuriyet'in ülke için en iyi yönetim şekli olduğunu söyledi.

Rus vatandaşlarının % 68’i tek adam rejimine karşı çıktı. Buna karşın Monarşi karşıtlarının çoğu (%16) demokrasiye destek verdi.

Araştırmaya göre nüfusun yüzde 6'lık küçük bir kısmı, “yeni Rus hükümdar haline gelebilecek bir adam tanıyorum.” dedi. Katılımcıların yüzde 22'si ise, monarşiye karşı olmadıklarını ancak uygun bir aday göremediklerini dile getirdi.

Monarşiyi destekleyen katılımcıların yarısı, "Neden Monarşi’yi destekliyorsunuz?" sorusuna cevap veremedi. Bununla birlikte Rus vatandaşlarının yüzde 10’u "iktidarda bir kişi olmalıdır." diyor.

Anket 16-18 Mart tarihlerinde sabit ve cep telefonu numaralarının rastgele çevrilmesi yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankete bin 800 vatandaş katıldı.

Emirhan Cengiz, Haberrus