Ruslar, çocuklarının büyüyünce ne olmasını istiyor?

274

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSıOM), Rus ailelerin çocuklarının gelecekteki çalışma hayatları hakkında ne düşündüğüyle ilgili bir araştırma yaptı.

Yapılan çalışmaya göre son 10 yılda olduğu gibi yine tıp alanındaki meslekler Rus ailelerinin çocuklarının en çok çalışmasını istediği meslek oldu. Araştırmalara göre bu sayı her yıl artıyor.

Çocuk veya torun sahibi olan Rus ailelerin yüzde 35’i çocuklarının doktor olmasını istiyor, bu oran 2005 yılında yüzde 12 düzeyindeydi.

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 13’ü çocuklarının subay, yüzde 11’i ise hukukçu olmasını istiyor.

Ayrıca finans sektörüne olan ilgi 2005 yılına göre yüzde 17’den yüzde 9’a düşmüş durumda. 2005 yılında ailelerin yüzde 7'si çocuklarının işadamı olmasını isterken bu rakam şu anda yüzde 2 seviyelerine gerilemiş durumda.

Öte yandan 2005 yılında çocuklarının kendi mesleklerini seçmeklerinde hür olduklarını düşünen ailelerin oranı yüzde 13 iken, bugün yüzde 4’e gerilemiş durumda.

VTSiOM Araştırmalar Direktörü, son zamanlarda farklı meslek gruplarında ciddi değişimler gözlemlendiğini belirtti. En önemli faktörler arasında tıp, eğitim ve askeriye gibi alanlarda maddi düzeyin artması yer aldı.

Tarık Uçar, Haberrus