Rusya halkı Türkiye’ye nasıl yaklaşıyor?

860

Rusya bağımsız araştırma şirketi Levada Center yaptığı anket çalışmasında Ruysa halkının diğer ülkelere karşı yaklaşımını araştırdı.

Araştırmaya göre Rusların ABD’ye karşı olumsuz yaklaşımında gerileme olsa da bu ülkeye karşı olumusuz tutum sürüyor. Rusya’da vatandaşların yüzde 52’si ABD’ye karşı olumsuz görüş bildirirken, yüzde 37’si ise olumlu yaklaştığını ifade ediyor.

Rusların Avrupa Birliği’ne karşı yaklaşımda da son yıllardaki olumlu eğilim devam ediyor. Ankete göre Rusya halkının yüzde 36’sı AB’ye karşı olumlu düşüncelere sahip olduğunu söylüyor. AB’ye karşı olumsuz yaklaşanların oranı ise yüzde 53.

Araştırmaya göre Rusya ile son yıllarda siyasi kriz yaşayan Ukrayna’ya karşı Rusya vatandaşlarının üçte biri olumlu yaklaştığını dile getirirken, yüzde 56’sı isa aksi yönde görüş bildiriyor.

Levada’nın anketine göre Belarus ve Çin, Rusya halkının gözündeki olumlu imajını koruyor. Rusya vatandaşlarının yüzde 79’u Belarus’a, yüzde 78’i Çin’e karşı olumlu yaklaştığını belirtiyor. Bu ülkelere karşı halkın sadece yüzde 13’ü olumsuz yaklaşıyor.

Ankete göre Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşan Rusların oranı, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra bir buçuk kat arttı. Eylül ayında Türkiye’ye karşı olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 31 iken, şu anda Rusya halkının yüzde 47’si Türkiye’ye karşı olumlu düşünceler taşıdığını söylüyor. Rusların yüzde 34’ü ise Türkiye’ye karşı olumusuz yaklaştığını ifade ediyor.

Levada Center’ın anketi 31 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın 48 farklı bölgesindeki 37 yerleşim yerinde bin 600 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Berk Atacan, Haberrus