Türk vatandaşları Rusya'da gayrimenkul satın alabilir mi?

2470

Rusya'da yatırım yapmak veya yaşamak için gayrimenkul satın almak isteyen Türk vatandaşlarının en sık karşılaştığı sorulardan bir tanesi: Türk vatandaşları Rusya'da daire, arsa veya ev satın alabilir mi?

Rusya'da faaliyet gösteren Inconsult Hukuk Bürosu Avukatı Namık İbragimov, bu sorulara yanıt verdi:

Soru - Yabancı vatandaşlar için gayrimenkul konusunda herhangi bir sınırlamalar var mı?

Rusya Federasyonu Anayasası, yabancı vatandaşlara ve vatansız kişilere Rus vatandaşları ile aynı hak ve yükümlülükler tanır. İstisnai durumlar, sadece federal kanun ve uluslararası sözleşmelerde belirlenir. Yani gayrimenkul konusunda yabancılar için bazı sınırlamalar mevcuttur.

Soru - Yabancılar arsa üzerinde mülkiyet hakkına sahip olabilir mi?

Halen yabancı vatandaş, yabancı tüzel kişi ve vatansız kişilerin Rusya’da arsa satın alma hakları Rusya Federasyonu Toprak Kanunu ve diğer federal kanunlarda düzenlenir.

Yabancılar, vatansız kişi ve yabancı tüzel kişiler, sınır bölgelerindeki arsa üzerinde mülkiyet hakkına sahip olamazlar. Sınır rejiminin, devlet sınırından geçiş noktalarının bulunduğu sınır alanı, sınır nehirlerinin, sınır göllerinin, denizlerin Rusya’ya ait suları ve de sınırın, sınır bölgesinin veya geçiş noktalarının bitişiğindeki idari bölge ve şehirler, tatil bölgeleri ile özel olarak korunan doğal bölgeler, sınır bölgesi olarak anlaşılır.

Ayrıca yabancılar, devlet veya belediye mülkiyetindeki ücretsiz olarak arsa alamazlar.

Geçerli mevzuat uyarınca yabancılar, vatansız kişiler ve yabancı şirketler, yeraltı, kıta sahanlığı ve orman fonu alanları üzerinde mülkiyet hakkına sahip olamazlar. Bu tür alanlar, bu kişilerin ilgili faaliyetlerde bulunma hakkı olduğu halde kendilerine ancak kira hakkıyla verilebilir.

Soru - Yabancı vatandaş tarım amaçlı arsaları satın alabilir mi?

Geçerli mevzuattan da anlaşılacağı üzere, yabancı vatandaşlar tarım amaçlı arsaları yalnızca kira sözleşmesiyle alabilir, kanunen mülkiyet haklarının tescili yasaktır.

Bununla birlikte, yabancılar, izin verilen bir tür faaliyetle (bahçe) tarım arazileri edinebilirler.

Ayrıca şirketin kuruluş sermayesindeki yabancı sermaye payının yüzde 50’den fazla olduğu halde bu şirket, tarım amaçlı arsaları mülkiyetine alamaz.

resim tanımı girin

Soru - Yabancılara arsa miras kalabilir mi?

Yabancılar, vatansız kişi ve yabancı tüzel kişiler, başka nedenlerle (veraset, hibe vs.) arsalar (tarım amaçlı arsalar hariç olmak üzere) üzerinde mülkiyet hakkına sahip olabilirler.

Soru - Yabancılar Rusya'da daire, ev, apartman vs. satın alabilir mi?

Arsalarla ilgili durumdan farklı olarak yabancıların konut alması o kadar sorunlu değildir. Örneğin, yabancı vatandaşlar daire, müstakil ev, dairenin veya evin bir kısmı, oda üzerindeki mülkiyeti satın alabilirler.

Şunu da vurgulamak isteriz ki, Rusya Federasyonu uluslararası sözleşmesinde aksi öngörülmediği halde sosyal kiralama sözleşmesi ile daireler yabancılara ve vatansız kişilere verilmez.

Rusya ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren Inconsult Hukuk Bürosu Rusça, Türkçe ve İngilizce hizmet vermektedir.

Gayrimenkul veya hukuk konusundaki sorularınızı, Inconsult Hukuk Bürosu Avukatı Namık İbragimov'a iletebilirsiniz.

İletişim bilgileri:

Ul. Kosmonavta Volkova, d. 12, ofis 2.1 - Moskova

Telefon: +7 495 642 36 92

Mobil: +7 925 245 05 49

E-mail: ini@inconsultco.ru

Web sayfası: inconsultco.ru

HABERRUS