Ruslar'ın yarısı yönetimin otoriter olduğunu düşünüyor

0

Rusya'da son gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına göre halkın yarısına yakını hükümetin demokratik olmadığını düşünüyor.

Bağımsız Levada Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankete göre halkın yarısı da ülkenin on yıl öncesine göre daha demokrtaik hale geldiğine inanıyor.

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre halkın yüzde 34'ü Rusya'nın demokratik bir ülke olduğunu kaydetti. Yüzde 47 ise 'demokratik değil' yönünde tercihte bulundu. Halk daha çok siyasi özgürlükler, seçmenin taleplerinin dikkate alınması, yönetimde temsil ve toplumda fırsat eşitlikleri açısından demokratikleşmeyi değerlendiriyor.

Ankete katılanların üçte birinden fazlası (yüzde 39) yönetimde geriye gidiş olduğunu düşünüyor. Yüzde 10 Sovyetler Birliği tarzı bir yönetim yapılanması olduğunu düşünürken, yüzde 13 diktatörlük ve yüzde 16'da anarşiye doğru yönelim olduğuna inanıyor.

Bir diğer sonuç ise halkın siyasete olan ilgisinin giderek azalması. Halkın yüzde 64'ü siyasetle hiç ilgilenmiyor.

Çalışma Rusya'nın 127 ayrı bölgesnde bin 600 denekle görüşerek elde edildi.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan