Nazarbayev: Avrasya Birliği fikri bana ait

124

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Avrasya Birliği fikrinin gelecek için yeni bir strateji olduğunu söyledi. Nazarbayev, Rusya’da yayımlanan İzvestia gazetesinde yer alan makalesinde Avrasya’nın entegrasyonunun Sovyetler Birliği`nin yeniden ihyası anlamına gelmediğini, Avrasya bölgesi için yeni bir strateji olduğunu ifade etti.

Kazak lider, dünya tarihinin en büyük küresel mali ve ekonomik krizinin etkisi altında başlayan bu oluşumun, yaşanan global krizin etkisini en asgariye indirgemesi adına potansiyel bir güce sahip olduğunun altını çizdi. Ortaya atılan Avrasya fikrinin bölge ülkelerinin geleceği için önemli bir strateji olduğuna dikkat çeken Nazarbayev, makalesinde dünyanın yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde olduğuna vurgu yaptı.

Ekonomik anlamda, Avrupa Birliği ülke ekonomilerinin Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya arasında köprü olabileceğine dikkat çeken Nursultan Nazarbayev, Trans Avrasya hızlı tren sisteminin hayata geçirilmesinin yeni kapılar açacağını yazdı.

AVRUPA BİRLİĞİ 40 YIL ALDI

Nazarbayev, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Hindistan’ın ekonomik alanda karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi ile birlikte Avrasya Birliğinin yeni bir küresel finansal sistemin parçası olarak kendi kendine yeten bir bölgesel finansal güç oluşturulabileceğini belirtti. Mevcut koşullarda, ortaya atılan bu süreç aynı zamanda küresel krizin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Kazak lider Nazarbayev, küresel krizin yeni bir dalga olasılığı göz önüne alındığında, bu fikrin pratik çözümler üretilmesi için önemli fırsatlar sunabileceğinin altını çizdi.

Avrasya entegrasyonunun olgunlaşması için zamana ihtiyaç olduğun belirten Nursultan Nazarbayev Avrupa ekonomisinin bir çatı altında toplanması için 40 yıl gibi uzun bir sürecin yaşadığını söyledi.
Avrasya Birliği fikrinin hayata geçirilmesi halinde Orta Asya ekonomilerinin krize karşı de daha dayanıklı, vatandaşların ise bu krizlere karşı daha dirençli ve refah içinde yaşayacaklarını hatırlattı.

Avrasya Birliği kurulmasının geniş halk desteği ile mümkün olacağını belirten Nursultan Nazarbayev, sözlerine şöyle devam etti: “Ben yakın gelecekte Avrasya Meclisi’nin olacağını düşünüyorum. Avrasya’nın bütünleşmesi insanların hiyerarşisinin güçlendirilmesi önemlidir. Örneğin, Avrasya Ekonomik Topluluğu İş Konseyi olarak, Sanayici ve Girişimciler Avrasya Kongresi oluşturabiliriz. İnsanları bilgilendirmek için yeni bir haber kanalı kurabiliriz. Bu bakımdan bu fikir dinamik, güçlü, istikrarlı ve tüm Avrasya Birliği'ne karlı yeni bir stratejidir.” dedi.

AVRASYA BİRLİĞİ FİKRİ BENDEN ÇIKTI

Eylül 1993’te BDT arasında ekonomik alanda anlaşmalar imzalandığını hatırlatan Nazarbayev bu anlaşmaların serbest ticaret bölgesi oluşturmak, gümrük, ödeme ve parasal birlik oluşturma, mal, hizmet, sermaye ve ortak bir pazar oluşturmak için tasarlandığını söyledi.Avrasya Birliği kavramının analistler ve uzmanlar tarafından kullanılan bir söylem olarak ilerde sıkça karşılarına çıkacağına vurgu yapan Nazarbayev, bu fikrin ilk olarak 17 yıl önce kendisi tarafından gündeme getirildiğinin altını çizdi.

Avrasya Birliği fikrinin ortak ekonomik alan oluşturmayı amaçladığını da ifade eden Nursultan Nazarbayev: "Avrasya Birliği’nin, başlangıçta devlet sınırlarının egemenlik ve dokunulmazlığı için eşitlik, içişlerine karışmama, saygı ilkelerine dayalı birlik olarak görülmüştür.” dedi.