Brzezinski: Türkiye ve Rusya Batının güvenliğinde kilit rol oynayacak

101

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, "Türkiye, Avrupa ve batı güvenliği açısından kilit rol oynayacak." dedi.


Bu yıl 8. gerçekleşen 'Sakıp Sabancı Konferansı' Washington'daki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'de düzenlendi. "Batı ve Türkiye: Geniş Küresel Mimarinin Şekillendirilmesindeki Rolleri" konu başlığı ile Sabancı Üniversitesi ve Brookings Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen "Sakıp Sabancı Konferansı'nın, bu yılki konuğu emekli ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski’ydi.


Konuşmasında, “Gerçekten birbiriyle çok farklı şeklerde bağlı bir yeni dünyada yaşıyoruz. Ve ümit ediyoruz ki gelecekte bu çok daha etkili işbirliklerinin de başlangıcı olacak.” ifadelerine yer veren Brzezinski, şöyle devam etti: “20 yüzyılla ilgili benim muhakemem de öne çıkan unsurlardan bir tanesi şu ' Ya çok başarılı bir yüzyıl olacak küresel anlamda bakıldığında ya da insanlık tarihindeki en kötü yüzyıl olacak.' Bunu bir an durup düşündüğümüzde sanırım karşı karşıya bulunduğumuz sorunları farklı bir yaklaşım benimseyebiliriz.”

Türkiye'nin Batı üzerindeki rolüne değinen Brzezinski, "Son 200 yıldır Avrupa'da kaos hakimdi. Bugün dünyada bölgesel krizler küresel durumu şekillendiriyor ve Avrupa-Asya bölgesini doğrudan etkiliyor. Bu güç merkezinin kaydığının işaretidir. Türkiye ve Rusya bu denge sisteminde önemli role sahiptir. Türkiye, Avrupa ve batı güvenliği açısından kilit rol oynayacak. Şu anda NATO üyeleri arasında en önemli dört üyeden biri.” dedi.

ABD’nin hâlâ sistemin temel oyuncusu olduğunu vurgulayan Zbigniew Brzezinski, şöyle devam etti: “Ama sistemi kontrol etmesi batılı düzenin genişlemesi ile mümkündür. Bu batılı düzenin içerisinde de Türkiye ve Rusya'nın yeri tartışılmaz derecede önemlidir. Türkiye'nin AB üyeliği batılı ülkelerin çıkarları için de gereklidir. Dünyada eş zamanlı iki devrim olmuştur. Biri Sovyet devrimidir. Diğeri ise Atatürk'ün yaptığı devrimdir. Bulunduğu stratejik konumu Türkiye'yi Ortadoğu ülkelerinden ayıran en önemli özelliğidir. Bir diğer ayırt edici özelliği de laik oluşudur. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır ve önümüzdeki dönemde İran'ın geleceği açısından bir demokrasi modeli oluşturmaktadır. Aynı zamanda Ortadoğu düzeni için de bir model oluşturmaktadır. Türkiye Avrupa enerji güvenliği için kilit bir öneme sahiptir.”

Konferansın açış konuşmasını yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise dünyada güç dengelerinin batının aleyhine değişmeye başladığını ifade etti. Sabancı, “Brzezinski'nin son kitabı Stratejik Vizyon'da da belirttiği gibi, Amerika'nın veya Avrupa'nın küresel liderliğinden söz etmek için, jeopolitik hedeflerini ileriye götürmekte Türkiye'nin bölgesel gücüne değinmek şarttır.” diye konuştu.

Sabancı, "Bir Avrupa Birliği aday ülkesi ve ABD'nin önemli müttefiklerinden olan Türkiye'nin önümüzdeki çeyrek yüzyılda küresel ilişkilerde giderek büyüyen bir rol oynayacağı kesindir." dedi.