Rusya halkının yüzde 66’sı politika ile ilgilenmiyor

45

Rusya araştırma şirketlerinden Levada’nın yaptığı çalışmaya göre halkın yüzde 66’sı politika ile ilgilenmiyor. Rusya’nın 45 ayrı bölgesinde ankete katılan 1600 kişiden yüzde 26’sı ise siyasetle ilgilendiklerini söyledi.

Vatandaşların yüzde 46’sına göre ülkenin siyasi yaşamına dahil olabilmek için yeterli fırsatlar var. Yüzde 33 ise fırsatların yetersiz olduğundan şikayetçi.

Sokak gösterileri ve protesto eylemleri ile ülkenin siyasi yaşamına yön verebileceklerini düşünenlerin oranı yüzde 24’de kaldı. Halkın yüzde 68’ine göre sokak eylemleri siyasi süreci değiştirmez.

Halkın yüzde 48’i ise sokak eylemlerinin sivil bir hak olduğunu, yönetimin bunları engellemeye yönelik çalışmalarının da anti-demokratik olduğunu savunuyor. Vatandaşların yüzde 39’una göre ise gösteriler sivil barışı tehdit ederse yasaklanmalı.

Rusya’nın ihtiyaçları konusunda ise vatandaş ikiye bölünmüş durumda. Yüzde 56 halkın yönetimi kontrol altında tutması gerektiğini savunurken, yüzde 40 güçlü yönetim talep ediyor. Levada’nın 2010’da yaptığı benzer çalışmada halkın yönetim üzerindeki kontrol kurması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 48 olarak gerçekleşmişti.

Sorunların çözümü için mahkemelere gidilmesi gerektiğini düşünenler ise yüzde 33 seviyesinde. Yüzde 24 basında haber yapılmasını savunurken, yüzde 22 yürütmeye başvurulmasını doğru buluyor. Yüzde 13 seçimlerde oy verdiği siyasi partiyi adres gösterirken, sokak gösterisini önerenlerin oranı yüzde 9’da kaldı. Yüzde 29’a göre ise bir kişinin sorunlarını tek başına çözmesi için imkan yok.