Uluslar arası Af Örgütü’nden Rusya için karamsar tablo

46

Uluslar arası Af Örgütü Rusya ile ilgili hazırladığı raporunda, muhalefetin basın aracılığı ile baskı altında tutulduğu, barışçıl protesto hakları ve ifade özgürlüğünde geriye gidildiği eleştirisi getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mayıs 2012’de üçüncü dönem iktidara gelmesi sürecinde muhalif gösterilere baskı uygulandığı iddia edilen raporda, “Artan siyasi protesto eylemleri baskı ile karşılandı. İfade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme haklarını sınırlandıran yasalar çıkartıldı. İnsan hakları savunucuları, gazeteciler ve avukatlar kötü muameleyle karşı karşıya kalırken, saldırılarla ilgili soruşturma dosyaları ise etkisiz.” değerlendirmeleri yer aldı.

Kremlin karşıtı gösterilerin yönetim tarafından sistemli bir şekilde engellendiği iddia edilen raporda, kilise ya da iktidar yanlısı grupların gösterilerine herhangi bir baskı ya da sınırlama uygulanmadığı ifade edildi.

Basının çok önemli bir kısmının devlet kontrolünde olduğu vurgulanan raporda, ulusal televizyonların en çok izlendiği saatlerde hükümet ve yönetimi eleştiren yayınların yer almamasına dikkat çekildi.

Bazı bölgelerde işkencenin yaygın olduğu belirtilen raporda, yargılamaların uluslar arası standartları karşılamadığı, bir çok kararın da siyasi motivasyonla alındığı eleştirisi getirildi. Rapora göre, ülkede yargı reformu konusunda sözlü bir kısım talepler olmasına rağmen, yargının bağımsızlığının garanti altına alınması için etkili herhangi bir adım atılmıyor.

Kuzey Kafkasya ve Çeçenistan’da insan hakları ihlallerinin yaygın olduğu eleştirisi getiren Uluslar arası Af Örgütü, “Bölgede operasyonlar sürüyor. Bir çok insan hakları ihlali bildiriliyor. Bunlar arasında yasadışı gözaltı, işkence, kötü muamele, kayıplara karışma ya da yargısız infaz var.” iddiasında bulundu.