Rusların dörtte üçü, Batı ile ilişkilerin normalleştirilmesini istiyor

261

Rus vatandaşlarının büyük kısmı, Rusya’nın ABD ve diğer Batı ülkeleri ile ilişkilerinin normalleşmesini istiyor. Levada Merkezi tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasına göre Rusların yaklaşık yüzde 75’i, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 16’sı ise tam tersi görüş belirtiyor.

Levada Merkezi tarafından 20-23 Kasım tarihleri arasında 48 bölgede 137 yerleşim yerinde gerçekleştirilen anket çalışmasına bin 600 kişi katılmış.

Araştırmaya katılanların yüzde 51’i, NATO’nun Batılı üyelerinin Rusya’dan korkmasına gerek olmadığını düşünüyor. Korkması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 39. Tam tersi soruya verilen cevaplara göre ise Rus vatandaşlarının yüzde 54’ü, Rusya’nın NATO’dan korkmasına gerek olmadığına inanıyor. Yüzde 36 ise korkmaya gerek olduğunu düşünüyor.

Ankette görüş belirtenlerin yüzde 70’i, Rusya’nın Ukrayna ile ilişkilerini normalleştirmesi konusuna olumlu bakıyor. Yüzde 20’si gerek olmadığı, yüzde 10’u ise kararsız olduğunu ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü Rusya’nın uluslararası bir izolasyonda olduğuna inanırken, inanmayanların oranı ise yüzde 39 çıkmış. Yüzde 10’luk bir kesim ise kararsız olduğunu söylüyor.

Rus vatandaşlarına yöneltilen bir diğer soru ise yaptırımlar olmuş. Rusların üçte ikisi (yüzde 65) Rusya’nın, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara bakmaksızın politikasını sürdürmesi gerektiğini belirtiyor. Yüzde 26’lık bir kesim ise bir uzlaşma aranması ve yaptırımların kaldırılması için taviz verilebileceğini ifade ediyor. Bu oran Mart ayında yapılan bir araştırmada yüzde 72’ye karşı yüzde 21 olarak çıkmıştı.

Yaptırımların Rusların hayatını nasıl etkilediği konusunda ise yüzde 71’lik bir kesim, ciddi bir sorun oluşturmadığı görüşünde. Yüzde 23’ü ise tam tersini söylüyor.

Ankete katılanlara ayrıca özellikle bazı ülkelere karşı tutumları da sorulmuş. Katılanların yüzde 70’i ABD’ye karşı olumsuz bir tutum içinde olduklarını, yüzde 21 ise olumlu bir tutum içinde olduklarını kaydetmiş. Aynı oranlar AB için yüzde 60’a karşı yüzde 29 çıkmış. Katılımcıların yüzde 63’ü Ukrayna’yı sevmediklerini belirtirken, yüzde 27’si ise sevdiğini söylemiş. Aynı oranlar ankette Belarus'a karşı olumlu tavır içinde olanlar için yüzde 83, olumsuz ise yüzde 8 olarak belirlenmiş.