“Rusya, Avrupa ile ekonomik rekabeti, NATO ile askeri rekabeti kaybetti”

377

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Rusya’nın Avrupa ile ekonomik rekabeti, NATO ile askeri rekabeti kaybettiğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinin gayri safi milli hasılasının Rusya’dan 6 kat daha fazla olduğunu, Avrupa’nın ticaret hacminin de Rusya’nın ticaret hacminden 4-7 kat daha fazla olduğunu belirten Bakan, ekonomik anlamda bir rekabetin imkansız olduğunu vurguladı.

Moskova’nın askeri harcamaları artırmasına rağmen, bunun NATO ülkelerinden 10 kat daha düşük olduğuna değinen Bakan, “Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Rusya dünya gücü olarak kendini yeniden konumlandırmak istiyor. Bunun için aktif bir dış politika izliyor. Ancak Rusya Avrupa ile ekonomik rekabeti, NATO ile de askeri rekabeti kaybetti.” iddiasında bulundu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Doğu ve Merkezi Avrupa’nın Doğu’nun hırsları ve Batının olanaklarının rekabet alanı olmaya devam ettiğini söyledi.